Ceník

SOUTĚŽNÍ TÝMY 

Řádné tréninky 

TÝM

Členský příspěvek za pololetí 

Počet tréninků týdněVěk
MINI 

 3 300 Kč

2 x 90 minut2015 a mladší

DVK

3 900 Kč

3 x 90 minut2011 – 2014

JVK

3 900 Kč

3 x 90 minut2007 – 2010

HVK

3 300 Kč

2 x 90 minut2006 a starší

 

LIGA 

TÝM

Členský příspěvek za pololetí 

Počet tréninků týdně

LIGA

 1 100 Kč

1 x 90 minut

 

NESOUTĚŽNÍ TÝMY  

Řádné tréninky 

TÝM

Členský příspěvek za pololetí 

Počet tréninků týdněVěk
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

2 000 Kč

1 x 60 minut3-6

ŠKOLÁCI DISCO

1 800 Kč

1 x 60 minut7-11

DOSPĚLÁCI DISCO

1 800 Kč

1 x 60 minut12-18

STREET S MARKEM

1 800 Kč

1 x 60 minut

12+, 18+

KONDIČKA S ELKOU1 800 Kč1 x 60 minut18+

Mimořádné tréninky

 

SOLO, DUETO, MALÁ SKUPINA

SÁL: 100 Kč za hodinu. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: individuální domluva s vybraným trenérem

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

 

VELKÉ FORMACE

SÁL: 250 Kč za hodinu. Částka platná pouze pro členy TCO AKTIVITY z.s.

TRENÉR TCO DANCE: 150 - 200 Kč / hod. / 1 trenér.

Částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky

Další informace o platBĚ

SLEVA PRO SOUROZENCE

Pro sourozence, kteří navštěvují naše lekce, jsme připravili příjemný bonus ve výši 50% z ceny členských příspěvků za řádné tréninky.

Sleva se odečítá automaticky. Náš objednávkový systém slevu vygeneruje během přihlašovacího procesu.

Sleva se odečítá pouze jednou, z nejlevnějšího objednaného produktu sourozenců.

Ligový trénink není řádný trénink, uplatnění slevy na něj není možné.

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ - POSTUP

1. VYPLŇTE ON - LINE PŘIHLÁŠKU

 • ! DŮLEŽITÉ!
 • Vyplnění údajů věnujte pozornost. 
 • Fakturu - daňový doklad, generuje náš systém dle Vámi vyplněných údajů.
 • Pozdější doplnění či oprava není možná. 
 • Faktura - daňový doklad je přizpůsobena k účelu proplacení zaměstnavatelem či zdravotními pojišťovnami.
 • Potřebné údaje vedoucí k následnému proplacení, je nutno vyplnit již v objednávce.
 • Hradí Vám platbu zaměstnavatel?
  • Ve třetím kroku přihlášky zaškrtněte políčko "firemní nákup".
  • Zde vyplňte fakturační údaje plátce (zaměstnavatele).
 • Kam posíláme proforma fakturu a následnou fakturu - daňový doklad? Tyto dokumenty zasíláme na e-mail, který jste vyplnili do pole "kontaktní informace", kroku "SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY"
  • Možnosti při úhradě zaměstnavatelem jsou: 
   • a) Do kolonky "kontaktní informace" ve 3 kroku přihlášky "SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY" (vyplňte svůj e-mail. Na něj obdržíte proforma fakturu, tu předáte zaměstnavateli. Zaměstnavatel členské příspěvky uhradí, vy obdržíte fakturu - daňový doklad, ten mu opět předáte.
   • b) Vyplňte kontakt na příslušné oddělení vašeho zaměstnavatele, kde jsou s platbou srozuměni a členské příspěvky uhradí. Oba doklady přijdou přímo na tento kontaktní e-mail. 
   • Pozor ! osobní komunikaci se zaměstnavatelem nezajišťujeme. Klient je pro nás zákonný zástupce dítěte. V případě neúhrady, budeme dlužnou částku nárokovat po zákonném zástupci dítěte / člena TCO AKTIVITY z.s.
 • V případě, že budete mít nejasnosti, kontaktujte nás na sekretariat@tco-dance.cz

2. PO ODESLÁNÍ ON-LINE PŘIHLÁŠKY, VÁM OBRATEM PŘIJDE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY, VČETNĚ POKYNŮ K PLATBĚ

3. UHRAĎTE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 • ! DŮLEŽITÉ!
 • Přidělené VS je nutné dodržet pro správné spárování platby.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

4. PO PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY NA NÁŠ ÚČET VÁM ZASÍLÁME FAKTURU - DAŇOVÝ DOKLAD.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

O fakturu - daňový doklad není potřeba žádat. Automaticky ji zasíláme po připsání částky na náš účet.

Obdržíte ji na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlašování uvedli do pole "kontaktní informace", v kroku "SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY"

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Termín splatnosti členských příspěvků je 14 dní od odeslání přihlášky. Tento údaj generuje náš objednávkový systém a naleznete jen na proforma faktuře.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na proforma faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, popř. smluvní pokutu, která je uvedena ve vnitřním řádu z.s.

PŘÍSPĚVEK OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Většina pojišťoven proplácí sportovní aktivitu dětí, mládeže, některé i dospělých. Informujte se u své pojišťovny.