Jste zde

Domů » O nás

Ceník

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TCO DANCE PLZEŇ

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2. POLOLETÍ 2020-2021

Vážení rodiče, tanečníci.

Všechny vás srdečně zdravíme. Posíláme energii, úsměv a mnoho díků, že zůstáváte stále s námi, s TCO :-)

Děkujeme též za trpělivost, ve věci zveřejnění výše členských příspěvků za 2. pololetí tohoto školního roku tj. 2020-2021 leden – květen.

Výše členských příspěvků na 2. pololetí školního roku 2020 -2021 leden – květen:

2 lekce týdně:  1 250 Kč / odečítáme 1 250 Kč jako kompenzaci za 1. pololetí/

3 lekce týdně: 1 500 Kč / odečítáme 1 500 Kč jako kompenzaci za 1. pololetí/

 

NEUHRADILI JSTE 1. POLOLETÍ?

Celková výše členských příspěvků za školní rok 2020-2021 se zahrnutými kompenzacemi:

2 lekce týdně: 2 750 Kč

3 lekce týdně: 3 500 Kč

 

Úhrada: ČÚ: 115 – 454 718 0277 / 0100

VS = rodné číslo tanečníka

Zpráva pro příjemce = jméno dítěte.

Splatnost 21.4.2021.

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI :-)

TÝM TCO DANCE PLZEŇ :-)

 

POTŘEBUJETE VYSTAVIT POTVRZENÍ O PLATBĚ ČI FAKTURU?

Žádost zašlete na adresu: sekretariat@tco-dance.cz

Email musí obsahovat vyplněný "PŘEDMĚT", ve kterém bude napsáno:

a) "Potvrzení o úhradě " + jméno tanečníka.

nebo

b) "Vystavení faktury" + jméno tanečníka.

Pokud nebude pole "PŘEDMĚT" vyplněn nebo uveden správně, při filtrování /vyhledání/ požadavku v e-mailové komunikaci nebude žádost systémem vyhledána a tedy nebude zpracována ani vydána.

 

V textové zprávě e-mailu je pak důležité sdělit:

1) U žádosti o "potvrzení o úhradě"

A/ o jakou platbu se jedná /členské příspěvky či soustředění/

B/ datum odeslání platby

C/ výši uhrazené částky v Kč

 

 

2) U žádosti k "vystavení faktury": /vystavujeme pro platby k úhradě/

A/ o jakou platbu se jedná /členské příspěvky či soustředění/

B/ výši částky, která bude uhrazena

C/ fakturační údaje /v případě, že jej hradí zaměstnavatel/

 

 

STANDARTNÍ CENÍK DOBY NECOVIDOVÉ:

 

ŘÁDNÉ TRÉNINKY:

Počet hrazených lekcí

Výše členského příspěvku  za pololetí s úhradou v měsíci

 

1. pol.

září

říjen

listopad

později

2. pol.

leden

únor

březen

později

2 LEKCE TÝDNĚ

 

2 500 Kč

2 600 Kč

2 700 Kč

3 000 Kč

3 LEKCE TÝDNĚ

3 000 Kč

3 100 Kč

3 200 Kč

3 500 Kč

4 LEKCE TÝDNĚ

4 000 Kč

4 100 Kč

4 200 Kč

4 500 Kč

5 LEKCÍ TÝDNĚ

5 000 Kč

5 100 Kč

5 200 Kč

5 500 Kč

 

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

I.pololetí - doporučujeme do konce září, nejpozději však do konce prosince

II.pololetí - doporučujeme do konce ledna, nejpozději však do konce května

 

SLEVA PRO SOUROZENCE

Sleva se vztahuje na členské příspěvky.

Za jedno dítě uhradíte plnou částku za členské příspěvky, za druhé dítě 50 % z částky.

Pokud každé dítě navštěvuje jiný počet lekcí týdně, plnou částku uhradíte za dítě, které navštěvuje více lekcí, za to druhé 50 % částky.

 

KAM PROVÁDĚT PLATBY 

Platby provádějte vždy dle níže uvedených specifikací: 

ČÚ: 115 - 454 718 0277 / 0100

VS: rodné číslo tanečníka /stačí prvních 6 čísel/

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

! bez uvedení techto specifikací nebude platba identifikována !

Po úhradě si uschovejte doklad o zaplacení pro případné doložení na vyžádání. Pokud bude nutné doklad o platbě odevzdat, odevzdávejte výhradně kopii dokladu o zaplacení, nebude Vám vrácen. V případě, že platíte přes internet, poznačte si datum platby.

 

PENÁLE Z POZDNÍ PLATBY: 

100 Kč z každé platby za každý začatý měsíc v prodlení - pokud člen neuhradí členský příspěvek v daném pololetí /pololetí ve kterém má být částka uhrazena/ 

V případě neúhrady nebude člen PŘIJAT do následného pololetí, může být pro neplnění závazků VYLOUČEN.

Pro vyloučeného člena plyne povinnost dorovnání svých závazků vůči TCO AKTIVITY z.s., se všemi podmínkami vnitřního řádu do úplného vyrovnání.  

 

MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY:

SOLO DUETO MALÁ SKUPINA /částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky/

SÁL: členský poplatek 100 Kč / hod. částka platná pouze pro členy TCO DANCE PLZEŇ

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. Výši si určí trenér, dle dosavadních zkušenností a výsledků - individuální finanční domluva, trénink probíhá v samostatné režii trenéra.

VELKÉ FORMACE /částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky/

SÁL: členský poplatek 200 Kč / hod. 

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. Hodinová sazba je určena dle zkušenností a dosažených výsledků práce trenéra

Přihlášení

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31