Jste zde

Domů » O nás

Ceník

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TCO DANCE PLZEŇ

 

ŘÁDNÉ TRÉNINKY:

Počet hrazených lekcí

Výše členského příspěvku  za pololetí s úhradou v měsíci

 

1. pol.

září

říjen

listopad

později

2. pol.

leden

únor

březen

později

2 LEKCE TÝDNĚ

 

2 500 Kč

2 600 Kč

2 700 Kč

3 000 Kč

3 LEKCE TÝDNĚ

3 000 Kč

3 100 Kč

3 200 Kč

3 500 Kč

4 LEKCE TÝDNĚ

4 000 Kč

4 100 Kč

4 200 Kč

4 500 Kč

5 LEKCÍ TÝDNĚ

5 000 Kč

5 100 Kč

5 200 Kč

5 500 Kč

 

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

I.pololetí - doporučujeme do konce září, nejpozději však do konce prosince

II.pololetí - doporučujeme do konce ledna, nejpozději však do konce května

 

SLEVA PRO SOUROZENCE

Sleva se vztahuje na členské příspěvky.

Za jedno dítě uhradíte plnou částku za členské příspěvky, za druhé dítě 50 % z částky.

Pokud každé dítě navštěvuje jiný počet lekcí týdně, plnou částku uhradíte za dítě, které navštěvuje více lekcí, za to druhé 50 % částky.

 

KAM PROVÁDĚT PLATBY 

Platby provádějte vždy dle níže uvedených specifikací: 

ČÚ: 115 - 454 718 0277 / 0100

VS: rodné číslo tanečníka /stačí prvních 6 čísel/

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

! bez uvedení techto specifikací nebude platba identifikována !

Po úhradě si uschovejte doklad o zaplacení pro případné doložení na vyžádání. Pokud bude nutné doklad o platbě odevzdat, odevzdávejte výhradně kopii dokladu o zaplacení, nebude Vám vrácen. V případě, že platíte přes internet, poznačte si datum platby.

 

PENÁLE Z POZDNÍ PLATBY: 

100 Kč z každé platby za každý začatý měsíc v prodlení - pokud člen neuhradí členský příspěvek v daném pololetí /pololetí ve kterém má být částka uhrazena/ 

V případě neúhrady nebude člen PŘIJAT do následného pololetí, může být pro neplnění závazků VYLOUČEN.

Pro vyloučeného člena plyne povinnost dorovnání svých závazků vůči TCO AKTIVITY z.s., se všemi podmínkami vnitřního řádu do úplného vyrovnání.  

 

MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY:

SOLO DUETO MALÁ SKUPINA /částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky/

SÁL: členský poplatek 100 Kč / hod. částka platná pouze pro členy TCO DANCE PLZEŇ

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. Výši si určí trenér, dle dosavadních zkušenností a výsledků - individuální finanční domluva, trénink probíhá v samostatné režii trenéra.

VELKÉ FORMACE /částka se rozpočítává mezi členy dané soutěžní jednotky/

SÁL: členský poplatek 200 Kč / hod. 

TRENÉR TCO DANCE: 100 - 200 Kč / hod. Hodinová sazba je určena dle zkušenností a dosažených výsledků práce trenéra

Přihlášení

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28