Jste zde

Domů » O nás

Podmínky členství

Všeobecné podmínky

taneční skupiny TCO DANCE PLZEŇ

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍ SKUPINY TCO DANCE PLZEŇ:

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

první lekce je pro nového tanečníka zdarma /pro rozhodnutí, zda se bude chtít stát členem TCO DANCE PLZEŇ/

kursovné se hradí vždy na dané pololetí. I. Pololetí – splatnost 30. září, II. Pololetí – splatnost 31. ledna

členovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce

o vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených hodin, popř. na individuální domluvě, minimální storno poplatek činí 30 % z výše kursovného. Ostatní finanční závazky vůči taneční skupině TCO DANCE musí být uhrazeny 

částku za kursovné poukažte na ČÚ: 115 – 454 718 0277  / 0100. VS je RČ tanečníka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Uschovejte si prosím originál dokladu o zaplacení, na vyžádání odevzdávejte vždy pouze kopii dokladu o zaplacení

Další podrobnosti k platbám naleznete zde: http://www.tco-dance.cz/cenik

 

OSTATNÍ PODMÍNKY:

rodiče nových členů mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu, kdy probíhá zápis

sraz účastníků je 10 minut před zahájením výuky

neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.

nezodpovídáme za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat trenérům a po ukončení lekce děti vyzvednout)

na trénink noste pevnou čistou sportovní obuv, triko, legíny, tepláky či kraťasy. Povinností je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy láhev s pitím

povinností tanečníka je navštěvovat pravidelně všechny tréninky včetně mimořádných. V případě onemocnění či náhlé rodinné situace je povinností omluvit tanečníka výhradně formou sms na tel. trenéra daného týmu. Do 18 let omluvenku musí zaslat zákonný zástupce dítěte. Kontakty na trenéry naleznete zde: http://www.tco-dance.cz/kontakt

každý člen i rodič přistupuje k tréninkům a soutěžím svědomitě a zodpovědně. Respektuje zavedená pravidla TCO DANCE PLZEŇ, pro informovanost sleduje naše webové a fb stránky.

žádáme rodiče, aby v průběhu výuky nevyžadovali vstup do objektu a nenarušovali tímto trénink. Vyčkejte na své dítě do řádného ukončení lekce na místech, na kterých nebudou ovlivňovat soustředěnost tanečníků a trenérů

šatny jsou určeny pouze pro tanečníky! Vstup mají povolen pouze rodiče dětí týmu mini věkové kategorie a to výhradně za účelem přípravy dítěte na trénink a převléknutí po tréninku, s příchodem do objektu v čase ukončení tréninku

vedení má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekce, dopustí – li se kázeňského přestupku, bude-li se nevhodně chovat k ostatním členům týmu, nebo nebude-li tanečník plnit morální, etické či finanční závazky vůči taneční skupině TCO DANCE. Pokud se přihlásí tanečník do choreografie, jejíž počet bude vyšší, nežli uvádí soutěžní pravidla /tj. 24 tanečníků/, nebo nebudou-li jeho schopnosti dosahovat kvalit tanečníka dané formace, bude z formace vyloučen nebo přesunut do jiné formace

doporučujeme mít sjednané individuální úrazové pojištění

každý člen je povinen odevzdat přihlášku do taneční skupiny TCO DANCE na daný školní rok a jednorázově dokument „informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“

v průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních a velikonočních a v době státních svátků lekce odpadají, pokud není předem ohlášená změna. 

 

SOUTĚŽE:

 

DOPRAVA:

Na soutěže jezdíme hromadnou dopravou, pokud se dopředu neurčí jinak. 

Do autobusu se počítá se všemi tanečníky, kteří mají soutěž.

Mezi tento počet tanečníků, je rozpočítána cena za dopravu / osoba.

Ta je zpravidla každou středu před soutěží /nebo po obdržení harmonogramu/, zveřejněna na našich stránkách.

Nemocné tanečníky, popř. tanečníky, kteří se z jiných důvodů nemohou soutěže zúčastnit, je potřeba omluvit nejpozději před zveřejněním informací atj. před propočtením ceny na osobu.

Pokud se tanečník omluví ze soutěže, nebo z hromadné dopravy z důvodu nemoci po zveřejnění ceny za dopravu, je povinen dopravu uhradit.

Omluvy jsou platné, pokud jsou podány písemně mě na mail: info@tco-dance.cz.

Pokud budete informovat trenérku, či mě telefonicky, je to v pořádku. Ale písemná podoba je pro případné pozdější dohady nezbytná. 

 

STARTOVNÉ:

Aby jste nemuseli platit startovné - nemoc, vážné rodinné důvody:

Odhlášení ze soutěže je potřeba provést nejpozději den - tj. 24 hodin, před oficiální uzávěrkou od pořadatele dané soutěže.

TCO DANCE si vyhrazuje právo 1 dne na vykonání odhlášky. 

Při pozdější odhlášce nevzniká nárok na vrácení startovného ze strany pořadatele, tedy ani ze strany TCO DANCE.

Po oficiální uzávěrce pořadatele, jsme totiž povinni uhradit startovné za přihlášené tanečníky. 

TERMÍNY UZÁVĚREK JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ SE LIŠÍ, NALEZNETE JE V PROPOZICÍCH POD DATEM DANÉ SOUTĚŽE ZDE: 

CDO: https://czechdance.org/jaro/

TSR: http://tanecniskupinaroku.cz/cze/site/tour.html

CDT: https://www.czechdancetour.cz/#terminy

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE PLATNÉ POUZE PŘI PÍSEMNÉM SDĚLENÍ NA MAIL: info@tco-dance.cz

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky, aby na danou situaci mohli v rámci choreografie ihned reagovat

 

PRÁVA A POVINNOSTI TANEČNÍKA:

MALÉ SKUPINY, VELKÉ FORMACE:

Každý tanečník má právo účast v malé skupině, či velké formaci odmítnout. A to v době před přípravami týmu na danou soutěžní jednotku.

Pokud tak tanečník neučiní, přijímá automaticky pravidla a podmínky pro tanečníky jednotlivých choreografií.

Svůj souhlas se zařazením do soutěžní jednotky automaticky taktéž vyjadřuje:

Účastí na mimořádných trénincích, či na soustředění zaměřených na přípravu dané soutěžní jednotky.

Za další souhlas a projev svobodné vůle, je považováno objednání a uhrazení kostýmu na danou soutěžní jednotku.

Každý tanečník je povinen účastnit se všech soutěží určených pro danou soutěžní jednotku, k soutěžím a tréninku přistupovat zodpovědně a loajálně.

SANKCE:

Pokud tanečník dané soutěžní jednotky v průběhu sezony, kdy je daná soutěžní jednotka „aktivní“:

ONEMOCNÍ: a nemůže ze zdravotních důvodů dále /či na určitou dobu/ v soutěžní jednotce figurovat, je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

ODSTĚHUJE SE: /myšleno mimo kraj současného bydliště/ je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKU BEZ VYSVĚTLENÍ OPUSTÍ:  je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář. Dále je povinen složit finanční pokutu ve výši 5 000 Kč. Ta bude určena na náklady za práci spojenou s danou situací, na mimořádné tréninky, které si daná situace vyžádá, na výdaje pro náhradníka -  startovné, cestovné, kursovné.

OZNÁMENÍ TOHOTO TYPU JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA MAIL: info@tco-dance.cz  

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky, aby na danou situaci mohli ihned reagovat

 

DŮLEŽITÉ BODY Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL A PODMÍNEK TCO DANCE:

  • povinností tanečníka je navštěvovat pravidelně všechny tréninky včetně mimořádných. V případě onemocnění či náhlé rodinné situace je povinností omluvit tanečníka výhradně formou sms na tel. trenéra daného týmu. Do 18 let omluvenku musí zaslat zákonný zástupce dítěte. Kontakty na trenéry naleznete zde: http://www.tco-dance.cz/kontakt
  • každý člen i rodič přistupuje k tréninkům a soutěžím svědomitě a zodpovědně. Respektuje zavedená pravidla TCO DANCE PLZEŇ, pro informovanost sleduje naše webové a fb stránky.

 

 

Eva Vonásková tel.: 608 538 235, info@tco-dance.cz, www.tco-dance.cz

Přihlášení

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31