Jste zde

Domů » O nás

Podmínky členství

Všeobecné podmínky

taneční skupiny TCO DANCE PLZEŇ

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍ SKUPINY TCO DANCE PLZEŇ:

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 

první lekce je pro nového tanečníka zdarma /pro rozhodnutí, zda se bude chtít stát členem TCO DANCE PLZEŇ/

 

kursovné se hradí vždy na dané pololetí. I. Pololetí – splatnost 30. září, II. Pololetí – splatnost 31. ledna

 

členovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce

 

o vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených hodin, popř. na individuální domluvě, minimální storno poplatek činí 30 % z výše kursovného. Ostatní finanční závazky vůči taneční skupině TCO DANCE musí být v pořádku 

 

částku za kursovné poukážte na ČÚ: 107 – 965 278 0277 / 0100. VS je RČ tanečníka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Uschovejte si prosím originál dokladu o zaplacení, na vyžádání odevzdávejte vždy pouze kopii dokladu o zaplacení

 

každý člen je povinen odevzdat přihlášku do taneční skupiny TCO DANCE na daný školní rok

 

OSTATNÍ PODMÍNKY:

 

rodiče nových členů mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu, kdy probíhá zápis

 

sraz účastníků je 10 minut před zahájením výuky, tanečníci se převlékají vždy v šatně

 

neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.

 

nezodpovídáme za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout)

 

na trénink noste pevnou čistou sportovní obuv, triko, legíny, tepláky či kraťasy. Povinností je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy láhev s pitím

 

mít sjednané individuální úrazové pojištění

 

navštěvovat pravidelně všechny tréninky včetně mimořádných. V případě onemocnění či náhlé rodinné situace nutné omluvenky výhradně formou sms na tel. Trenérky daného týmu /kontakty na www/

 

žádáme rodiče, aby v průběhu výuky nevyžadovali vstup do sálů, do prostoru šaten, nenarušovali trénink nedodržováním těchto bodů a vyčkali na své dítě do řádného ukončení lekce na místech, na kterých nebudou ovlivňovat soustředěnost tanečníků a trenérů

 

šatny jsou určeny pouze pro tanečníky! Vstup mají povolen pouze rodiče mini dětí a to výhradně za účelem přípravy dítěte na trénink a převléknutí po tréninku, s příchodem v čase ukončení tréninku

 

vedení má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekce, dopustí – li se kázeňského přestupku, bude-li se nevhodně chovat k ostatním členům týmu, nebo nebude-li tanečník plnit morální, etické či finanční závazky vůči taneční skupině TCO DANCE. Pokud se přihlásí tanečník do choreografie, jejíž počet bude vyšší, nežli uvádí soutěžní pravidla /tj. 24 tanečníků/, nebo nebudou-li jeho schopnosti dosahovat kvalit tanečníka dané formace, bude z formace vyloučen nebo přesunut do jiné formace

 

v průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních a velikonočních a v době státních svátků lekce odpadají, pokud není předem ohlášená změna

 

každý člen i rodič přistupuje k tréninkům a soutěžím svědomitě a zodpovědně. Respektuje zavedená pravidla naší taneční skupiny, pro informovanost sleduje naše webové stránky

 

DOPRAVA:

 

Na soutěže jezdíme hromadnou dopravou, pokud se dopředu neurčí jinak.

Do autobusu se počítá se všemi tanečníky, kteří mají soutěž. Mezi tento počet tanečníků, je rozpočítána cena za dopravu / osoba. Ta je zpravidla každou středu před soutěží /nebo po obdržení harmonogramu/, zveřejněna na našich stránkách. Nemocné tanečníky, popř. tanečníky, kteří se z jiných důvodů nemohou soutěže zúčastnit, je potřeba omluvit nejpozději před zveřejněním informací a hlavně před propočtením ceny na osobu. Pokud se tanečník omluví ze soutěže, nebo z hromadné dopravy z důvodu nemoci po zveřejnění ceny za dopravu, je povinen dopravu uhradit. Omluvy jsou platné, pokud jsou podány písemně mě na mail: info@tco-dance.cz. Pokud budete informovat trenérku, či mě telefonicky, je to v pořádku. Ale písemná podoba je pro případné pozdější dohady nezbytná. 

 

STARTOVNÉ:

 

Aby jste nemuseli platit startovné, je potřeba provést odhlášení ze soutěže následovně:

soutěže CDO:

Pokud se soutěž koná:

v pátek: odlaste v uterý před soutěží max do 24 hodiny

v sobotu či neděli: odlaste ve středu před soutěží max do 24 hodiny

Tím se osvobodíte z platby startovného. Při pozdější odhlášce nevzniká nárok na vrácení startovného ze strany pořadatele.

 

SOUTĚŽE:

 

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY: na každou soutěž přihlašuji automaticky všechny soutěžní jednotky /tanečníky sola dua malé skupiny/ či formace a všechny členy, kteří ji tančí. Pokud se někdo z jakéhokoliv důvodu soutěže nezúčastní a nechce hradit stratovné, ideální forma je odhlásit se max. do dne před uzávěrkou registrace/prezence. Ta bývá 7-14 dní před soutěží. Informace dostupné v propozicích soutěže. Doprava je rozpočítávana vždy v pondělí před danou soutěží, tedy vůči dopravě odhláška stačí do neděle před soutěží.

 

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA MAIL: info@tco-dance.cz

Jiná forma - např.nahlášení trenérkám, odhlašování formou sms, na fb apod. nebude akceptována.

PRÁVA A POVINNOSTI TANEČNÍKA:

MALÉ SKUPINY, VELKÉ FORMACE:

Každý tanečník má právo účast v malé skupině, či velké formaci odmítnout. A to v době před přípravami týmu na danou soutěžní jednotku.

Pokud tak neučiní, přijímá automaticky pravidla a podmínky pro tanečníky jednotlivých choreografií.

Svůj souhlas se zařazením do soutěžní jednotky automaticky taktéž vyjadřuje:

Účastí na mimořádných trénincích, či na soustředění zaměřených na přípravu dané soutěžní jednotky. Za další souhlas a projev svobodné vůle, je považováno objednání a uhrazení kostýmu na danou soutěžní jednotku.

Každý tanečník je povinen účastnit se všech soutěží určených pro danou soutěžní jednotku, k soutěžím a tréninku přistupovat zodpovědně a loajálně.

SANKCE:

Pokud tanečník dané soutěžní jednotky v průběhu sezony, kdy je daná soutěžní jednotka „aktivní“:

ONEMOCNÍ a nemůže ze zdravotních důvodů dále /či na určitou dobu/ v soutěžní jednotce figurovat, je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

ODSTĚHUJE SE /myšleno mimo kraj současného bydliště/ je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKU BEZ VYSVĚTLENÍ OPUSTÍ:  je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář. Dále je povinen složit finanční pokutu ve výši 5 000 Kč. Ta bude určena na újmu taneční skupiny, náklady a za práci spojenou s mimořádnými tréninky, které si daná situace vyžádá. Na výdaje -  startovné a cestovné pro náhradníka.

OZNÁMENÍ TOHOTO TYPU JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA MAIL: info@tco-dance.cz

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky.

 

Eva Vonásková tel.: 608 538 235, info@tco-dance.cz, www.tco-dance.cz

Přihlášení

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31