Jste zde

Domů » O nás

Podmínky členství

 

VNITŘNÍ ŘÁD TCO AKTIVITY z.s.:

výňatek základních bodů. Plné znění na www.tco-dance.cz

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Pro nové členy - první lekce je pro nového tanečníka zdarma /pro rozhodnutí, zda se bude chtít stát členem TCO DANCE PLZEŇ/

Pro stávající členy – splatnost členských příspěvků: 1. Pol. do konce září, II. Pol. do konce ledna. Penále z pozdní platby = 100 Kč za každý započatý měsíc v prodlení

Členovi nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce

O vrácení členského příspěvku je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění. Podmínkou pro vrácení je min. 70 % souvislá absence člena v jednom pololetí. Minimální storno poplatek činí 30 % z výše členského příspěvku. Vždy musí být předložena lékařská zpráva. Ostatní finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s. musí být v pořádku

Platební místo TCO AKTIVITY z.s. ČÚ: 115 – 454 718 0277  / 0100. VS je RČ dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

TCO AKTIVITY z.s. si vyhrazuje právo vyloučit či nepřijmout člena, který včas neuhradí členský příspěvek, nebo nemá vyřešené finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY:

rodiče nových členů mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu, kdy probíhá zápis

sraz účastníků na trénink je 10 minut před zahájením výuky

neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.

nezodpovídáme za děti mimo časový rozsah lekce

na trénink noste pevnou čistou sportovní obuv, která nedělá černé „šmouhy“ na podlaze, triko, legíny, tepláky či kraťasy. Tanečník má řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy láhev s pitím

povinností tanečníka je navštěvovat pravidelně všechny tréninky včetně mimořádných

v případě onemocnění či náhlé rodinné situace je povinností omluvit tanečníka výhradně formou sms na tel. trenéra daného týmu. Do 18 let omluvenku musí zaslat zákonný zástupce člena

každý člen i rodič přistupuje k tréninkům a soutěžím svědomitě a zodpovědně. Respektuje vnitřní řád a zavedená pravidla TCO AKTIVITY z.s., pro informovanost sleduje naše webové a fb stránky

vstup do objektu je pro rodiče a ostatní veřejnost zakázán. Výjimka platí pouze pro rodiče dětí týmu MINI, a to výhradně za účelem přípravy dítěte na trénink a odbavení po tréninku, s příchodem do objektu 10 min. před zahájením+v čase ukončení tréninku

vedení má nárok vyloučit člena, bude-li svým chováním narušovat lekce, dopustí – li se kázeňského přestupku, bude-li se nevhodně chovat k ostatním členům týmu, nebo nebude-li tanečník plnit morální, etické či finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s

pokud člen způsobí újmu jakéhokoliv charakteru směrem k TCO AKTIVITY z.s.,je povinen ji v plném rozsahu uhradit

doporučujeme mít sjednané individuální úrazové pojištění

každý člen je povinen odevzdat přihlášku do taneční skupiny TCO DANCE na daný školní rok a jednorázově dokument „informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“

v průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních a velikonočních a v době státních svátků lekce odpadají, pokud není předem ohlášená změna

 

SOUTĚŽE:

DOPRAVA LIGA:

Pokud bude počet soutěžících pro dané období ligy adekvátní k zaplnění autobusu, o způsobu dopravy rozhodne dotazník a zájem členské základny. 

Rozhoduje většinový počet hlasů.

V případě nízkého počtu soutěžících pro dané období ligy, bude automaticky doplrava vlastní.

 

DOPRAVA FORMACE:

Na soutěže formací jezdíme hromadnou dopravou, pokud se dopředu neurčí jinak. 

Do autobusu se počítá se všemi tanečníky, kteří mají soutěž.

Mezi tento počet tanečníků, je rozpočítána cena za dopravu / osoba.

Ta je zpravidla každou středu před soutěží /nebo po obdržení harmonogramu/, zveřejněna na našich stránkách.

Nemocné tanečníky, popř. tanečníky, kteří se z jiných důvodů nemohou soutěže zúčastnit, je potřeba omluvit nejpozději před zveřejněním informací atj. před propočtením ceny na osobu.

Pokud se tanečník omluví ze soutěže, nebo z hromadné dopravy z důvodu nemoci po zveřejnění ceny za dopravu, je povinen dopravu uhradit.

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE PLATNÉ POUZE PŘI PÍSEMNÉM SDĚLENÍ NA MAIL: sekretariat@tco-dance.cz

PŘEDMĚT: ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽE + MÍSTO KONÁNÍ + DATUM KONÁNÍ SOUTĚŽE

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky, aby na danou situaci mohli v rámci choreografie ihned reagovat

 

STARTOVNÉ FORMACE + LIGA:

Aby jste nemuseli platit startovné - nemoc, vážné rodinné důvody:

Odhlášení ze soutěže je potřeba provést nejpozději den - tj. 24 hodin, před oficiální uzávěrkou od pořadatele dané soutěže.

TCO DANCE si vyhrazuje právo 1 dne na vykonání odhlášky. 

Při pozdější odhlášce nevzniká nárok na vrácení startovného ze strany pořadatele, tedy ani ze strany TCO DANCE.

Po oficiální uzávěrce pořadatele, jsme totiž povinni uhradit startovné za přihlášené tanečníky. 

TERMÍNY UZÁVĚREK JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ SE LIŠÍ, NALEZNETE JE V PROPOZICÍCH POD DATEM DANÉ SOUTĚŽE ZDE: 

CDO: https://czechdance.org/jaro/

TSR: http://tanecniskupinaroku.cz/cze/site/tour.html

CDT: https://www.czechdancetour.cz/#terminy

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE PLATNÉ POUZE PŘI PÍSEMNÉM SDĚLENÍ NA MAIL: sekretariat@tco-dance.cz

PŘEDMĚT: ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽE + MÍSTO KONÁNÍ + DATUM KONÁNÍ SOUTĚŽE

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky, aby na danou situaci mohli v rámci choreografie ihned reagovat

 

PRÁVA A POVINNOSTI TANEČNÍKA:

MALÉ SKUPINY, VELKÉ FORMACE:

Každý tanečník má právo účast v malé skupině, či velké formaci odmítnout. A to v době před přípravami týmu na danou soutěžní jednotku.

Pokud tak tanečník neučiní, přijímá automaticky pravidla a podmínky pro tanečníky jednotlivých choreografií.

Svůj souhlas se zařazením do soutěžní jednotky automaticky taktéž vyjadřuje:

Účastí na mimořádných trénincích, či na soustředění zaměřených na přípravu dané soutěžní jednotky.

Za další souhlas a projev svobodné vůle, je považováno objednání a uhrazení kostýmu na danou soutěžní jednotku.

Každý tanečník je povinen účastnit se všech soutěží určených pro danou soutěžní jednotku, k soutěžím a tréninku přistupovat zodpovědně a loajálně.

SANKCE:

Pokud tanečník dané soutěžní jednotky v průběhu sezony, kdy je daná soutěžní jednotka „aktivní“:

ONEMOCNÍ: a nemůže ze zdravotních důvodů dále /či na určitou dobu/ v soutěžní jednotce figurovat, je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

ODSTĚHUJE SE: /myšleno mimo kraj současného bydliště/ je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKU BEZ VYSVĚTLENÍ OPUSTÍ:  je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář. Dále je povinen složit finanční pokutu ve výši 5 000 Kč. Ta bude určena na náklady za práci spojenou s danou situací, na mimořádné tréninky, které si daná situace vyžádá, na výdaje pro náhradníka -  startovné, cestovné, kursovné.

ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽÍ JE PLATNÉ POUZE PŘI PÍSEMNÉM SDĚLENÍ NA MAIL: sekretariat@tco-dance.cz

PŘEDMĚT: ODHLÁŠENÍ ZE SOUTĚŽE + MÍSTO KONÁNÍ + DATUM KONÁNÍ SOUTĚŽE

Zároveň informaci nahlaste trenérkám dané soutěžní jednotky, aby na danou situaci mohli v rámci choreografie ihned reagovat

Přihlášení

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31